Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Seznam knih - Europa Sobotáles

Sobotáles | Europa Sobotáles | Vše

Učebnice

Učebnice - Stavebnictví

 • Nestle a kol.: Moderní stavitelství pro školu i praxi, 859 Kč
 • Nestle a kol.: P?íru?ka zdravotn? technických instalací, 599 Kč

Učebnice - Zpracování d?eva

 • Nutsch, Ehrmann: D?ev?ná schodište, 352 Kč
 • Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhlá?e, novinka, 755 Kč
 • Nutsch a kol.: P?íru?ka pro truhlá?e, 990 Kč

Učebnice - Strojírenství

 • Schmid a kol.: ?ízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku, 755 Kč
 • Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi, novinka, 999 Kč
 • Fischer a kol.: Základy strojnictví, 710 Kč

Učebnice - Potraviná?ství

  Učebnice - P?ijímací zkoušky (SŠ)

   Učebnice - Ostatní

   • Häberle a kol.: Technika životního prost?edí pro školu i praxi, 199 Kč

   Učebnice - Elektrotechnika

   • Tkotz a kol.: P?íru?ka pro elektrotechnika, tip, 1100 Kč
   • Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, 790 Kč
   • Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika, 780 Kč

   Učebnice - Informa?ní technologie

   • Jansen, Rötter a kol.: Informa?ní a telekomunika?ní technika, 750 Kč
   • Häberle a kol.: Pr?myslová elektronika a informa?ní technologie, 950 Kč

   Učebnice - Služby

   • Metz, Grüner, Kessler: Restaurace a host, novinka, 990 Kč
   • Lühr, Gerhard: Výtvarná výchova a základní techniky pro u?ební obor kade?ník, novinka, 545 Kč
   • Hülsken a kol.: P?íru?ka pro kade?nice, 890 Kč

   Neučebnicová produkce

   Odborné

   • Schellman a kol.: Média - základní pojmy - návrhy - výroba, 110 Kč

   Zájmové

   • Gscheidle a kol.: Tabulky pro automechaniky, novinka, 690 Kč
   • Gscheidle a kol.: P?íru?ka pro automechanika, novinka, 1100 Kč

   Slovníky

    Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


    Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

    © Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek