Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Slovníky

Elman: Anglicko-český ekonomický výkladový slovník
Unikátní slovník zpracovávající moderní ekonomickou terminologii, jejíž znalost je nezbytným předpokladem pro připravované začlenění naší republiky do Evropské unie. Tento slovník obsahuje přes 65 000 britských a amerických termínů, hovorových výrazů a profesionálního slangu z oblasti ekonomiky, práva a výpočetní techniky. Zejména zahrnuje termíny týkající se bankovnictví, burzy, daní, dopravy, financí, marketingu, obchodu, pojišťovnictví, účetnictví a platebního styku. V právnické terminologii je věnována pozornost především hospodářskému právu. Slovník je určen pro manažery, ekonomy, bankéře, právníky, uživatele osobních počítačů, překladatele odborných textů, pedagogy a studenty středních a vysokých škol, kteří si chtějí osvojit britskou a americkou ekonomickou a právní terminologii.
Rozsah 1100 stran, formát B5, 1. vydání (2004)
Elman, Michalíček: Anglicko-český technický slovník
Slovník obsahuje cca 120 000 termínů a terminologických spojení ze všech technických oborů a ekonomiky s jejich anglickými ekvivalenty. Výběr termínů je založen na excerpci nejnovější knižní, časopisecké i firemní literatury a norem. Je určen vědeckým, technickým i ekonomickým pracovníkům, překladatelům, tlumočníkům a studujícím příslušných vysokých a středních škol. V novém vydání byly provedeny drobné změny a doplňky některých hesel a opravy tiskových chyb.
Rozsah 1328 stran, formát A5, 2. vydání
Elman, Michalíček: Česko-anglický technický slovník
Slovník obsahuje asi 120 000 hesel a terminologických spojení ze všech technických oborů a ekonomiky s jejich anglickými ekvivalenty. Výběr termínů je založen na excerpci nejnovější knižní, časopisecké i firemní literatury a norem. Je určen vědeckým, technickým i ekonomickým pracovníkům, překladatelům, tlumočníkům a studujícím příslušných vysokých a středních škol.
Rozsah 1500 str., vyd. 1., váz., ISBN 80-85920-85-9
Littera Č/N: Česko-německý vědeckotechnický slovník
Obsahuje kolem 120 000 termínů ze všech oblastí techniky se zohledněním nejnovějších technologií rychle se rozvíjejících oborů.
Rozsah 870 stran, formát B5, 1. vydání, Littera 1999
Littera N/Č: Německo-český vědeckotechnický slovník
Obsahuje kolem 100 000 termínů ze všech oblastí techniky se zohledněním nejnovějších technologií rychle se rozvíjejících oborů.
Rozsah 1138 stran, formát B5, 1. vydání, Littera 1997
EPA: Česko-anglický a anglicko-český elektrotechnický a elektronický slovník
3.vydání z roku 1993 (EPA) obsahuje přes 35.000 termínů a terminologických spojení v obou jazykových mutacích ze slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky a elektroniky. Slovník byl sestaven na základě rozsáhlých excerpcí ze zahraniční i tuzemské odborné literatury.
Rozsah 928 stran, formát A5
Kejvanová: Německo-český stavební slovník
2.vydání z roku 1993 (SNTL) obsahuje cca 41.000 termínů a terminologických spojení ze všech oblastí stavebnictví a architektury, získaných převážně excerpcí současné německé odborné literatury.
Rozsah 542 stran, formát A5
Elman, Michalíček: Anglicko-český a česko-anglický hornický slovník
Slovník obsahuje v každé části asi 20 000 odborných výrazů z hornictví, geologie, mineralogie, geodézie, geotechniky, mechaniky hornin, vrtné techniky a úpravnictví. Je určen vědeckým a technickým pracovníkům, kteří sledují anglickou odbornou literaturu nebo přicházejí do styku s anglicky hovořícími partnery a dále pracovníkům útvaru VTI, překladatelům, tlumočníkům a studujícím příslušných vysokých a středních škol.
Rozsah asi 520 stran, 4 obrázky, formát A5, 1. vydání, 2000
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek