Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Připravujeme

Hájek: Architektonické tvarosloví
Architektonickým tvaroslovím rozumíme nauku o architektonických tvarech, o jejich vzniku, vývoji a užívání zvláště v historických slozích. Tato nauka nabývá na významu zejména v poslední době, kdy je jednou z nejvýznačnějších činností naší stavební výroby rekonstrukce staveb. Procesem rekonstrukce totiž prochází obrovské historické bohatství našich zemí, překrásné architektonické památky a celá města i městské čtvrti chráněné jako památkové rezervace. Úkolem jejich rekonstrukce je začlenit je do současného moderního života při zachování jejich architektonických hodnot a uchovat přitom v nedeformované podobě jejich architektonické tvary do nejmenších detailů.
Tomuto úkolu má napomoci tato publikace, která se snaží vysvětlit vznik a tvar jednotlivých architektonických článků, aby při jeijich rekonstrukcích nedocházelo z nepochopení jejich tvaru a vazby k jejich deformacím.
Kniha je určena architektům, památkářům, pedagogům, studujícím příslušných škol i všem dalším zájemcům o historickou architekturu.
Rozsah asi 110 stran, 135 obrázků, formát A5
Předběžná cena: 139 Kč
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek