Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Ostatní (učebnice)

Bohuslav Málek a kol.: Hygiena práce
tip, novinka
Nové vydání dlouho na trhu chybějící učebnice obsahuje všechny dílčí obory,které zahrnuje komplexní obor hygiena práce. Oproti prvnímu vydání jsou do textu zahrnuty změny, které přinesl v uplynulých více než 20 letech rozvoj poznání, v neposlední míře je však přiměřeně respektován vývoj evropské legislativy v oboru ochrany zdraví při práci, a ovšem také domácí legislativy. Změny se týkají především kapitol fyziologie práce, mikroklima, toxikologie,hluk a vibrace i části týkající se prachu. Nově pak jsou zařazeny například kapitoly hodnocení zdravotních rizik a biologické činitele.

Publikace je určena především studujícím středních a vyšších odborných škol zdravotnických. Může však sloužit také jako repetitorium pro lékaře, kteří nepracují jako specialisté v oboru.
Rozsah 280 stran, 40 obrázků, formát A5, vazba V2 (měkká), vydání 2. (v Sobotáles vyd.1.) rok vydání 2014
Elman: V kouzelné zahradě jazyků
V kouzelné zahradě jazyků aneb Jak studovat cizí jazyky. Kniha přináší praktické zkušenosti známého lingvisty, překladatele a autora četných slovníků o tom, jak studovat cizí jazyky. Naleznete zde návos, jak vytvořit správné studijní prostředí, jak rozvíjet vlastnosti důležité pro studium, jako je pozornost, paměť, myšlení, posilování vůle, ale i význam autogenního tréninku i tělesné a duševní hygieny pro učení. Zvlášť zajímavá je kapitola o rychlém učení – superlearningu a způsobu, jak konkrétně procvičovat gramatiku a obohacovat slovní zásobu.
Knížka je inspirací a návodem, jak cizí jazyk zvládnout.
120 stránek, 1. vydání (2006)
Häberle a kol.: Technika životního prostředí pro školu i praxi
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha přináší přehled o technice využívané při tvorbě a ochraně životního prostředí se zaměřením na přístroje a techniku využívanou při analyzování a likvidaci škodlivých látek naakumulovaných v půdě, vodě i v atmosféře. Shrnuje stručně chemické a biologické základy ochrany životního prostředí a informuje o zátěžích životního prostředí vlivy průmyslu, zemědělství, obchodu i domácností. Pozornost věnuje i právu v oblasti životního prostředí, ekologickému auditu, obnovitelným zdrojům energie a využití informačních technologií v technice životního prostředí.
Je určena především studentům středních škol připravujícím se na zaměstnání v profesích majících vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí, studujícím biologie, chemie, fyziky a zemědělských věd, jakož i všem dalším zájemcům o životní prostředí a jeho ochranu. Srozumitelný úvod do dalšího studia představuje i pro studenty VŠ zaměřených na přípravu pro povolání v oblasti životního prostředí.
Rozsah 336 stran, 522 obrázků, formát B5, 1.vydání (2003)
Motejl, Hořejš: Příručka pro řidiče a opraváře automobilů I. díl Podvozek motorového vozidla
Obsáhlá publikace použitelná nejen v sektoru školství, ale i automechaniky v opravárenských podnicích a amatérskými opraváři automobilů.
Rozsah 358 stran, 812 obrázků, 2 CD, formát A4, rok vydání 2008
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek