Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Seznam knih - Sobotáles

Sobotáles | Europa Sobotáles | Vše

Učebnice

Učebnice - Stavebnictví

 • Dufka: Vytáp?ní pro 3. ro?ník u?ebního oboru instalatér, 0 Kč
 • Nováková, Dvo?áková: Aplikovaná matematika pro stavební obory, 110 Kč
 • Van?k: Strojní za?ízení pro stavební práce, 185 Kč
 • Dvo?ák, Kvítek, Slabý: Betonové konstrukce I pro 3. ro?ník SPŠ, 169 Kč
 • Cibulka, Dosed?l, Bartoš: Odborné kreslení pro 1. a 2. ro?ník SPŠ stavebních, novinka, 370 Kč
 • Ing. Pavel Chejnovský: Zdravotní vodohospodá?ské stavby, novinka, tip, 300 Kč
 • K?ížová: Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební, novinka, tip, 380 Kč
 • Hájek a kol.: Pozemní stavitelství II pro 2. ro?ník SPŠ stavebních, tip, 385 Kč
 • Hájek a kol.: Pozemní stavitelství I pro 1. ro?ník SPŠ stavebních, tip, 380 Kč
 • Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. Petr Koza, Ing. Pavel Hánek, Ph.D.: Geodézie pro SPŠ stavební, novinka, 420 Kč
 • Dufka: Vytáp?ní pro 3. ro?ník u?ebního oboru instalatér, 388 Kč
 • Liška, Macík: Materiály pro I. až III. r. UO lakýrník, malí? a malí?-nat?ra? na SOU a OU, 225 Kč
 • Novotný: Cvi?ení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ro?ník, konstruk?ní cvi?ení pro 3. a 4. ro?ník SPŠ stavebních, 345 Kč
 • Mauer a kol.: Vzduchotechnická za?ízení pro 3. a 4. ro?ník SPŠ stavebních studijního oboru TZB, 455 Kč
 • Novotný, Michálek: Pozemní stavitelství v kresbách, 330 Kč
 • Tibitanzl: Stavební technologie I pro 1. ro?ník SOU u?ebního oboru zedník, 280 Kč
 • D?dek, Vošický: Stavební materiály pro 1. ro?ník SPŠ, 365 Kč
 • Št?chovský: Vytáp?ní pro st?ední školy se studijním oborem TZB nebo obdobným, 475 Kč
 • Dosed?l a kol.: ?ítanka výkres? ve stavebnictví, 385 Kč
 • Tajbr: Vytáp?ní pro 1. a 2. ro?ník u?ební obor instalatér, 400 Kč
 • Hamák, Gregorová, Tibitanzl: Stavební materiály II pro 2. a 3. ro?ník SOU, 225 Kč
 • Tibitanzl: Stavební materiály I pro SOU, 210 Kč
 • Dufka: Materiály pro u?ební obor instalatér, 265 Kč
 • Racek, Novák, Antuška, Kabele: Výkresy zdravotních instalací pro 1. - 3. ro?ník SOU, 385 Kč
 • Novák: Instalace plynovod?, 270 Kč
 • Tibitanzl, Kodl: Stavební technologie II pro SOU, 280 Kč
 • Tibitanzl, K?elina: Stavební technologie III pro SOU, 280 Kč
 • Dosed?l, Kárník, Kubát: P?estavby budov pro 3. ro?ník SOU, 185 Kč
 • Liška, Macík: Technologie I pro 1. ro?ník SOU, u?ební obor lakýrník, malí?, malí? - nat?ra?, 240 Kč
 • Liška, Macík: Technologie II pro 2. ro?ník SOU, u?ební obor lakýrník, malí?, malí? - nat?ra?, 240 Kč
 • Liška, Macík: Technologie III pro 3. ro?ník u?ebních obor? lakýrník, malí? a malí?-nat?ra? na SOU a OU, 240 Kč
 • Kissová: Odborné kreslení I pro 1. ro?ník SOU, 210 Kč
 • Dosed?l a kol.: Stavební konstrukce pro 2. a 3. ro?ník SOU, 245 Kč
 • ?ervenka: Betonové konstrukce II pro 4. ro?ník SPŠ, 250 Kč
 • Musálková: Deskriptivní geometrie II pro 2. ro?ník SPŠ stavebních, 350 Kč
 • Korch, Meszárosová, Musálková: Deskriptivní geometrie I pro 1. ro?ník SPŠ stavebních, 265 Kč
 • Hájek a kol.: Pozemní stavitelství III pro 3. ro?ník SPŠ stavebních, 385 Kč
 • Hájek a kol.: Pozemní stavitelství IV pro 4. ro?ník SPŠ stavebních, 350 Kč
 • Dvo?ák: Stavební mechanika pro 2. a 3. ro?ník SPŠ, 299 Kč

Učebnice - Zpracování d?eva

 • K?upalová: Nauka o materiálech pro 1. a 2. ro?ník SOU u?ebního oboru truhlá?, 345 Kč
 • K?upalová: Technologie III pro 3. ro?ník u?ebního oboru truhlá?, 295 Kč
 • K?upalová: Technologie pro II. ro?ník SOU oboru truhlá? pro výrobu nábytku, 295 Kč
 • Kub?na, Matoušek: Tesa?ská technologie pro 3. ro?ník SOU, 225 Kč
 • Fabryová, Božeková: Materiály pro 1. ro?ník SOU obor tesa?, 225 Kč
 • K?upalová: Technologie pro 1. ro?ník SOU u?ebních obor? zpracování d?eva, 295 Kč

Učebnice - Strojírenství

 • Mi?kal: Strojnictví. ?ásti stroj? pro u?ební a studijní obory SOU s SOŠ, 285 Kč
 • Dole?ek, Holoubek: Strojnictví pro SOU nestrojírenská, 245 Kč
 • Bothe: Strojírenská technologie I pro strojírenské UO, 240 Kč
 • Bothe: Strojírenská technologie II pro strojírenské UO, 240 Kč
 • Bothe: Strojírenská technologie IV pro strojírenské UO, 240 Kč
 • Hrdli?ková: Strojírenská technologie III pro strojírenské u?ební obory, 240 Kč

Učebnice - Potraviná?ství

 • Kolda, Zelinka, Kubí?ek: Zpracování masa pro 3. ro?ník SOU, 210 Kč
 • Šereda: ?ezník, uzená?. Anatomie pro 1. a 2. ro?ník SOU, 180 Kč
 • Durych, Chvála: ?ezník, uzená?. Biologie, 180 Kč

Učebnice - P?ijímací zkoušky (SŠ)

 • Prokešová, Kr?má?: 5 až 9. Sbírka úloh z matematiky pro p?ípravu k p?ijímacím zkouškám, ur?ená žák?m 5., 7. a 9. t?íd, 225 Kč
 • Vaculíková, Kvirenc, Trnková, Papoušková: 5 až 9. Soubor p?ijímacích zkoušek z ?eského jazyka a kulturn?-historického p?ehledu ur?ený žák?m 5., 7. a 9. t?íd škol základních, obecných a ob?anských, 225 Kč

Učebnice - Ostatní

 • Motejl, Ho?ejš: P?íru?ka pro ?idi?e a opravá?e automobil? I. díl Podvozek motorového vozidla, 675 Kč
 • Bohuslav Málek a kol.: Hygiena práce, novinka, tip, 400 Kč
 • Elman: V kouzelné zahrad? jazyk?, 135 Kč

Učebnice - Elektrotechnika

  Učebnice - Informa?ní technologie

   Učebnice - Služby

    Neučebnicová produkce

    Odborné

    • Mleziva, Š?upárek: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, 366 Kč
    • Brepta, P?st, Turek: Mechanické kmitání, 288 Kč

    Zájmové

    • Eliška Polanecká: Moje milá Barunko, 199 Kč
    • Eliška Polanecká: Pohádky babi?ky Elišky, 189 Kč
    • Hájek: Ergonomie v byt?, v projektu a praxi, 160 Kč
    • Pendl, Štrop, Tibitanzl: P?íru?ka pro zedníka, 320 Kč
    • Hájek a kol.: Pracujeme na st?eše, 201 Kč
    • Hájek: Stavíme ze d?eva, tip, 399 Kč
    • Polanecká: Pohádkové ?arování s babi?kou Eliškou, novinka, 209 Kč
    • Sta?ková, Sedláková, Pošva, Vod?ra: Architektura v prom?nách tisíciletí, 465 Kč
    • Siebr: Novátor hudební výchovy Josef K?i?ka, u?itel, skladatel, ?lov?k, 175 Kč
    • And?ra, Horá?ek: Poznáváme naše savce, 399 Kč
    • Be?ka: Dít?. Pr?vodce rodi?ovstvím od po?etí dít?te do t?í let, 366 Kč
    • Šenfeldová: Pletení z proutí od A do Z, 195 Kč
    • Kadlecová, Kadlec: Krby a krbová kamna, 599 Kč
    • Hájek, Vošický: Opravujeme v dom? a byt?, 399 Kč
    • Pe?ená: Sport psích sp?ežení od A do Z, 125 Kč
    • Van?k: Moderní technika dokon?ovacích prací ve stavebnictví, 164 Kč
    • Hrubíšek: Horské kolo od A do Z, 160 Kč
    • Peter Peschel a kol.: D?eva?ská p?íru?ka. Tabulky, technické údaje, 595 Kč

    Slovníky

    • Elman: Anglicko-?eský ekonomický výkladový slovník, 750 Kč
    • Elman, Michalí?ek: Anglicko-?eský technický slovník, 696 Kč
    • Elman, Michalí?ek: ?esko-anglický technický slovník, 772 Kč
    • Littera ?/N: ?esko-n?mecký v?deckotechnický slovník, 689 Kč
    • Littera N/?: N?mecko-?eský v?deckotechnický slovník, 689 Kč
    • EPA: ?esko-anglický a anglicko-?eský elektrotechnický a elektronický slovník, 217 Kč
    • Kejvanová: N?mecko-?eský stavební slovník, 170 Kč
    • Elman, Michalí?ek: Anglicko-?eský a ?esko-anglický hornický slovník, 423 Kč
    Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


    Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

    © Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek