Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Stavebnictví (učebnice)

Stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Další
Hájek a kol.: Pozemní stavitelství II pro 2. ročník SPŠ stavebních - rozebráno
Učebnice je druhým dílem čtyřsvazkového souboru nazvaného Pozemní stavitelství. Seznamuje především s některými stavebními konstrukcemi pozemních staveb, např. stropními konstrukcemi, ztužujícími pozedními věnci a zedními kleštinami, podlahami, schodišti a předsazenými konstrukcemi. Nejrozsáhlejší část je věnována zastřešení budov. Oproti poslednímu vydání z roku 1990 je obsah knihy na řadě míst výrazněji přepracován a aktualizován.
Kniha je určena především studujícím 2. ročníku SPŠ stavebních, může však sloužit i jako knižní pomůcka pro stavební praxi.
Rozsah asi 240 str., cca 250 obr., formát B5, vydání 3. (2007)
Cena: 275 Kč
Hájek a kol.: Pozemní stavitelství I pro 1. ročník SPŠ stavebních - rozebráno
Nově upravené a aktualizované vydání úspěšné učebnice, 1. dílu z čtyřsvazkového souboru zvaného Pozemní stavitelství. Tento díl obsahuje přehled hlavních konstrukčních systémů, podrobně rozebírá svislé nosné konstrukce podle druhů materiálu (z cihel, kamene, tvárnic, betonu apod.), pojednává o otvorech ve zdech, o komínech, o příčkách a dále o povrchových úpravách lícních ploch konstrukcí (omítky, nátěry, obklady). Samostatné kapitoly jsou věnovány základům mechaniky zemin, zemním pracím a základům staveb.
Rozsah 200 stran, 220 obrázků, formát B5, vyjde ve 3. čtvrtletí, 6. přepracované vydání, v Sobotáles vydání 4. (2005)
Cena: 265 Kč
Nestle a kol.: Moderní stavitelství pro školu i praxi - rozebráno
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha přináši souhrn základních vědomostí pro zedníky, betonáře, tesaře, projektanty i další profese působící v moderním stavebnictví. Informuje o základech chemie, fyziky a elektrotechniky důležitých pro stavebnictví, o stavebních materiálech, přípravě a provozu stavby, stavebních pozemcích, zakládání a odvodňování stavby, zdivu, bednění, betonových, železobetonových, ocelových, montovaných a dřevěných konstrukcích, schodištích, komínech, střechách, dokončovacích pracích, podzemním a silničním stavitelství i o výpočetní technice v moderním stavebnictví, vývoji stavitelství a nejdůležitějších stavebních stylech.
Je určena zejména studentům stavebních učilišť a SPŠ stavebních, cennou pomůckou však bude i pro stavební techniky, mistry, projektanty, pracovníky stavebních úřadů, ale i pro amatérské stavebníky.
Rozsah 604 stran, cca 1400 barevných obrázků a tabulek, formát B5, 1. vydání. TITUL NEDOSTUPNÝ!!!!!
Cena: 859 Kč
Nováková, Dvořáková: Aplikovaná matematika pro stavební obory - rozebráno
Publikace shrnuje sbírku praktických příkladů z oblasti stavebnictví. Nenahrazuje učebnici matematiky, je však vhodná jako pomocný a doplňující text. Vychází z konkrétních situací, s nimiž se žáci mohou setkat na svých pracovištích a ukazuje, jak lze využít matematických znalostí k řešení speciálních problémů v učebních oborech zedník, malíř, tesař, truhlář, klempíř a dalších. Voleny jsou takové úkoly, které se běžně vyskytují v denní praxi.
Rozsah 198 stran, 97 obrázků, 2.rozšířené vydání, v Sobotáles vydání 1. z roku 1995.
Cena: 110 Kč
Dvořák, Kvítek, Slabý: Betonové konstrukce I pro 3. ročník SPŠ - rozebráno
Učebnice pro 3. ročník SPŠ stavebních obsahuje především technologii betonové směsi, betonu a betonových konstrukcí a je plně aktualizovaná. Pojednává o vlastnostech a zkouškách jednotlivých složek betonu včetně přísad, betonové směsi a hotového betonu a zabývá se i betonářskou ocelí. Přehledně uvádí zvláštní druhy betonu. Ve zvláštní kapitole přináší zadání 12 laboratorních prací se stručným popisem laboratorního postupu.
Rozsah 256 stran, 78 obrázků, formát A5, 2. upravené vydání z roku 1996, v Sobotáles vydání 1.
Cena: 169 Kč
Dufka: Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér
novinka
Učebnice pojednává o parních otopných soustavách, vytápění průmyslových staveb, dálkovém vytápění, větrání, vytápění teplým vzduchem, klimatizaci a obnovitelných a netradičních zdrojích tepla.
Rozsah 344 stran, 333 obrázků, formát A5, 1. vydání, rok 2001
Cibulka, Doseděl, Bartoš: Odborné kreslení pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních
novinka
Učebnice je určena především žákům středních průmyslových škol stavebních a středních škol s vyučovacím předmětem výtvarná výchova. V učebnici je zpracována široká problematika kreslířských a grafických technik. Obsahem jednotlivých kapitol jsou kreslící papíry a pomůcky, lineární kresby, písmo, plošné obrazce a členění plochy, základy grafických a štetcových technik, lineární kreslířská perspektiva, způsoby prostorového zobrazování, perspektivní kreslení podle modelu a skutečnosti, zásady osvětlování a poučení o reliéfu. Poslední kapitola je věnována souborným cvičením.
Rozsah 166 stran, 266 obrázků, 10 tabulek
Ing. Pavel Chejnovský: Zdravotní vodohospodářské stavby
tip, novinka
Učebnice je určena pro 3. ročník SOŠ stavebních, je zpracována v souladu s rámcovým vzdělávacím programem č. 36-47-M/001 Stavebnictví, a s učebními plány a osnovami předmětu Zdravotní vodohospodářské stavby. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Zahrnuje oblast dopravy a rozvodu vody v rámci veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod v rámci veřejných kanalizací. Má výpočtovou část. Stručně je pojednáno i o historii vývoje a současném stavu vodovodů a kanalizací v ČR. Při zpracování učebnice autor vycházel z platných právních vodohospodářských a technických norem.
Kniha je určena kromě studentů i projektantům a stavebním technikům.
172 stran, 8 stran barevných příloh, 182 obrázků, 14 tabulek, 8 grafů, rok vydání 2010
Křížová: Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební
tip, novinka
Učebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ověřování kvality a shody. Součástí učebnice je krátký slovník technických termínů a laboratorních zkoušek, které lze realizovat v běžné středoškolské laboratoři pro stavební hmoty.
Je určena především studentům středních průmyslových škol stavebních, oboru pozemní stavby a příbuzných, ale i žákům dalších středních odborných škol a středních odborných učilišť se zaměřením na stavebnictví. Bude však jistě užitečnou příručkou i pro středoškoláky pracující na stavbách a v projekci i pro další technické pracovníky z praxe.
Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Rozsah 144 stran, 48 obrázků, 20 tabulek
Dufka: Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér
novinka
Publikace je určena žákům 3. ročníku SOU, učební obor instalatér a dále všem zájemcům o danou tematiku. Kniha je autorem aktualizována a přepracována dle rámcových vzdělávacích plánů. Seznamuje čtenáře s parními otopnými soustavami, s možnostmi vytápění průmyslových staveb a s vyrobky určenými pro tento účel. Dále pak s vytápěním a centralizovaným zásobováním teplem, s větráním a klimatizací budov, s obnovitelnými a netradičními zdroji tepla a s novinkami v oboru vytápění.
184 stran, 159 obrázků
Stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Další
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek