Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Odborné

Schellman a kol.: Média - základní pojmy - návrhy - výroba
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha poskytuje začátečníkům i pokročilým praktický přehled o současných médiích, jejich využití, výrobě a s tím spojenými ekonomickými a právními otázkami. Představuje teorie a modely komunikace a zabývá se slovem i obrazem jednotlivými odvětvími jako je audio, video, typografie, grafika, design a tisk. Poučíte se v ní o internetu, animaci i o tom, jak si připravit kvalitní firemní prezenteci. Obsažené informace odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a vědeckého poznání, přičemž je třeba poznamenat, že uvedené příklady mediálních produktů a firem byly vybrány bez jakéhokoliv nároku na úplnost. Četné obrázky a shrnující texty umožní aktuální a praktické použití publikace, jejíž překlad byl upraven pro potřeby českých čtenářů.
Rozsah 484 stran, 1120 obrázků, formát R4, 1. vydání (2004)
Mleziva, Šňupárek: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití
Publikace pojednává o technicky významných polymerech používaných jako plasty, kaučuky, nátěrové hmoty, lepidla a pomocné prostředky v mnoha průmyslových odvětvích. Uvádí souvislosti mezi způsobem přípravy, strukturou, vlastnostmi a možnostmi aplikace těchto materiálů. Je určena pracovníkům chemického průmyslu a všech průmyslových odvětví využívajících polymery a dále studentům příslušných středních a vysokých škol.
Rozsah 544 stran, 65 obrázků,103 tabulek, formát A5, 2. aktualizované a rozšířené vydání, 2000.
Brepta, Půst, Turek: Mechanické kmitání
71. technický průvodce je závěrečným dílem souboru čtyř svazků věnovaných mechanice pevné fáze. Poskytuje přehled o mechanickém kmitání diskrétních soustav a kontinuí, šíření párových vln, soustav lineárních a nelineárních buzených deterministickým způsobem, popřípadě náhodným signálem.
Rozsah 592 stran, 317 obrázků, formát B5, 1. vydání, 1994.
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek