Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Potravinářství (učebnice)

Kolda, Zelinka, Kubíček: Zpracování masa pro 3. ročník SOU
Hlavní část učebnice je věnována technologiím zpracování masa v masném průmyslu, včetně výroby konzerv, polotovarů a zpracování tuků. Samostatné kapitoly pak pojednávají o zpracování drůbeže ryb a zvěřiny.
Rozsah 104 stran, 79 obrázků, formát A4, 3. upravené vydání, v Sobotáles vydání 2. z roku 1997.
Šereda: Řezník, uzenář. Anatomie pro 1. a 2. ročník SOU
Kniha navazuje na učební text Biologie pro 1.a 2.ročník středních odborných učilišť a seznamuje žáky se základními anatomickými pojmy, rozdělením živočichů a popisuje jednotlivé soustavy orgánů živočišného těla. Závěrečné kapitoly pojednávají o základních hygienických požadavcích při získávání, zpracování a expedici masa a masných výrobků a o chorobách jatečních zvířat.
Rozsah 195 stran, 100 obrázků, formát A5, 5. upravené vydání, v Sobotáles 2. vydání z roku 1996.
Durych, Chvála: Řezník, uzenář. Biologie
Kniha pojednává o látkovém složení, fyzikálních a chemických vlastnostech živé hmoty, o buňce, její stavbě a rozmnožování organismů, o ontogenezi a fylogenezi, dědičnosti a její proměnlivosti. Závěr je věnován všeobecné mikrobiologii.
Rozsah 120 stran, 34 obrázků, formát A5, 5. upravené vydání, v Sobotáles vydání 2. z roku 1997.
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek