Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Vítejte

Vítáme vás webové prezentaci nakladatelství Sobotáles. Na těchto stránkách najdete informace o našich produktech a o publikacích z produkce nakladatelství Europa - Sobotáles cz, s. r. o. Pokud se vám některý titul bude líbit, můžete si jej objednat (buď rovnou z těchto stránek nebo telefonicky). Přejeme Vám příjemný výběr knih.

Tipy

Bohuslav Málek a kol.: Hygiena práce
novinka
Nové vydání dlouho na trhu chybějící učebnice obsahuje všechny dílčí obory,které zahrnuje komplexní obor hygiena práce. Oproti prvnímu vydání jsou do textu zahrnuty změny, které přinesl v uplynulých více než 20 letech rozvoj poznání, v neposlední míře je však přiměřeně respektován vývoj evropské legislativy v oboru ochrany zdraví při práci, a ovšem také domácí legislativy. Změny se týkají především kapitol fyziologie práce, mikroklima, toxikologie,hluk a vibrace i části týkající se prachu. Nově pak jsou zařazeny například kapitoly hodnocení zdravotních rizik a biologické činitele.

Publikace je určena především studujícím středních a vyšších odborných škol zdravotnických. Může však sloužit také jako repetitorium pro lékaře, kteří nepracují jako specialisté v oboru.
Rozsah 280 stran, 40 obrázků, formát A5, vazba V2 (měkká), vydání 2. (v Sobotáles vyd.1.) rok vydání 2014
Ing. Pavel Chejnovský: Zdravotní vodohospodářské stavby
novinka
Učebnice je určena pro 3. ročník SOŠ stavebních, je zpracována v souladu s rámcovým vzdělávacím programem č. 36-47-M/001 Stavebnictví, a s učebními plány a osnovami předmětu Zdravotní vodohospodářské stavby. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Zahrnuje oblast dopravy a rozvodu vody v rámci veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod v rámci veřejných kanalizací. Má výpočtovou část. Stručně je pojednáno i o historii vývoje a současném stavu vodovodů a kanalizací v ČR. Při zpracování učebnice autor vycházel z platných právních vodohospodářských a technických norem.
Kniha je určena kromě studentů i projektantům a stavebním technikům.
172 stran, 8 stran barevných příloh, 182 obrázků, 14 tabulek, 8 grafů, rok vydání 2010
Křížová: Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební
novinka
Učebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ověřování kvality a shody. Součástí učebnice je krátký slovník technických termínů a laboratorních zkoušek, které lze realizovat v běžné středoškolské laboratoři pro stavební hmoty.
Je určena především studentům středních průmyslových škol stavebních, oboru pozemní stavby a příbuzných, ale i žákům dalších středních odborných škol a středních odborných učilišť se zaměřením na stavebnictví. Bude však jistě užitečnou příručkou i pro středoškoláky pracující na stavbách a v projekci i pro další technické pracovníky z praxe.
Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Rozsah 144 stran, 48 obrázků, 20 tabulek
Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika
EUROPA SOBOTÁLES cz
Druhé české vydání je překladem už 24. německého vydání a je oproti předchozímu vydání z r. 2002 výrazně aktualizováno, doplněno a o cca 60 stran rozšířeno. Přináší obsáhlý, téměř encyklopedický souhrn základních vědomostí pro specializace v celé šíři elektrotechnických učebních i studijních oborů, jako je např. elektrikář, elektromechanik, mechanik silnoproudých zařízení, mechanik elektronik apod. Hlavní důraz je kladen na jasnost a srozumitelnost výkladu, která je podpořena zařazením velkého množství barevných obrázků, schémat zapojení, diagramů a popisů experimentů. Pro nové české vydání byl výklad doplněn tak, aby pokud možno odpovídal platným ČSN.
Kniha je určena především žákům SOU a SPŠ elektrotechnických, uplatnění však najde i mezi vyučenými pracovníky v elektroprovozech a dílnách, mistry, techniky i dalšími zájemci o elektrotechniku.
Rozsah 648 stran, 1500 obrázků a tabulek, formát B5, 2. české vydání (2006)
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek